پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فوق با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان سازمان طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق متشکل از ۲۵ سوال و ۶ مولفه مهارت ها و ارتباطات پیوسته انگیزش، دسترسی به فناوری، توانایی یادگیری از طریق رسانه ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی می باشد.

کل یادگیری الکترونیکی می تواند به عنوان مفهومی از یادگیری که یادگیری برخط، یادگیری مبتنی بر وب و یادگیری مبتنی بر کامپیوتر را پوشش می دهد مورد پذیرش واقع گردد و شامل انواع مختلف یادگیری با رسانه های الکترونیکی شود، هرچند یادگیری از طریق ارتباط مکاتبه ای صورت گیرد.

یادگیری الکترونیکی را می توان تحویل محتوای آموزشی از طریق رسانه های الکترونیکی مانند شبکه های ماهواره ای، اینترنت، اینترانت،اکسترانت و نوارهای صوتی و تصویری به شمار آورد (اوردان و وگان، ۲۰۰۰). موریسون (۲۰۰۰) یادگیری الکترونیکی را استفاده از قابلیت های خاص اینترنت به عنوان روشی برای آموزش افراد می داند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

224 بازدید