پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت هدف پرسشنامه: بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

موفقیت کارآفرینان

موفقیت شغلی کارآفرینان با خروجی‌های روانشناختی و کاری مثبت در ارتباط است که در نتیجه‌ی فعالیت اقتصادی جدید به وجود می‌آیند (لاو و همکاران، ۲۰۰۷). کارآفرینان در بخش‌های مختلف ممکن است به شیوه‌های مختلف موفقیت شغلی خود را قضاوت کنند، و ادبیات نیز نیاز به استفاده از شاخص‌های موفقیت کارآفرینی را بر اساس بافت‌های ویژه، که در آن فرایندهای فعالیت اقتصادی جدید محقق می‌شوند، تصدیق می‌کند. کارآفرینان خلاق در حرفه‌هایشان بیشتر به بالندگی خود اهمیت می‌دهند تا درآمد پولی حاصل از معامله‌های اقتصادی (پایگ و لیترل، ۲۰۰۲). بنابراین، دو شاخص مربوط به موفقیت شغلی از دیدگاه کارآفرینان خلاق عبارتند از : شهرت اجتماعی و پیشرفت شغلی.

سبک شناختی خلاقیت و سبک اداره‌ی تعارض

سبک اداره‌ی تعارض بازتابنده‌ی وضعیت رفتاری است و تحقیقات نشان می دهند که سبک شناختی می تواند در پیشبینی رفتار افراد و نوع برخورد با تعارض های بین شخصی مفید واقع شود.

ادبیات حاکی از آن است که تفکر همگرا و واگرا می‌توانند گرایش‌های رفتاری متفاوتی را موجب شوند (باسدور و هافستد، ۱۹۹۶)، و متفکران واگرا به دلیل داشتن عواطف، حساسیت و تخیل بیشتر و همچنین تفکر غیرخطی می‌توانند ایده‌های بیشتری را تولید کنند. با این وجود، شواهد تجربی زیادی در خصوص نحوه‌ی اثرپذیری مدیریت تعارض کارآفرینان خلاق توسط سبک شناختی خلاقیت وجود ندارد. به عنوان کاوش اولیه، در این قاله نحوه‌ی مرتبط شدن تفکرا واگرای کارآفرینان خلاق با شیوه‌هایی که آن‌ها تعارض‌های درون‌شرکتی را مدیریت می‌کنند، بررسی می‌شود.

پرسشنامه فوق با هدف بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق توسط چن و همکاران در سال ۲۰۱۵ طراحی گردیده است. که متشکل از ۲۵ سوال و ۸ مولفه است. که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمرده شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

187 بازدید