پرسشنامه رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری)

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۳ سوال ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه گرایش راهبردی نرم

تعهد عاطفی

پرسشنامه گرایش راهبردی نرم: مایر و آلن (۱۹۹۱) تعهد عاطفی را بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش­ ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان داشته ­اند. آن­ها معتقد بودند کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان می­ مانند برای اینکه می­ خواهند بمانند. آن­ها عضویت خود را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می­ دهند.

تعهد مستمر

تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود. بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می­ کند. در واقع فرد از خود م ی­پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است. (احمد و همکاران، ۲۰۱۰، ۵۸۵).

تعهد هنجاری

تعهد هنجاری نشان دهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است، افرادی که دارای سطح بالایی از تعهد هنجاری هستند، احساس   می­ کنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند. (مایر و آلن، ۱۹۹۷). اریلی و همکارانش (۱۹۹۱) تعهد هنجاری را بر حسب ارزش­ها تعریف و مورد سنجش قرار داده­اند. آن­ها معتقدند که رابطه متقابل بین ارزش­های یک فرد و سازمان، منجر به تعهد سازمانی می­شود.

پرسشنامه رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی متشکل از ۵۳ سوال و ۵ متغیر رویکرد راهبردی نرم منابع انسانی، رویکرد راهبردی سخت منابع انسانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • استخدام در مرحله ابتدایی شغل رخ می دهد.
  • شغل ها برای به حداکثر رساندن تنوع مهارت، استقلال و یادگیری طراحی شده اند.
  • فرصت‌های رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • سبک رهبری مردم گرا است.
  • محیط کار دلپذیر است.
  • ارتقای مدیریت در گروی نیازهای فردی و سازمانی است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

173 بازدید