پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران

پرسشنامه بیمه هدف پرسشنامه: بررسی دلبستگی افراد به برند و وفاداری برند بیمه ایران

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۹ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

برند

واقعیت کلیدی که در مورد برندها وجود دارد این است که این انسان ها هستند که به آن ها حیات می بخشند نه سازمان ها. به بیان دیگر برند داداری ماهیتی اجتماعی است؛ و قدرتمندترین برنده، آن هایی هستند که ذینفعان نسبت به آن ها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود بدانند. برندها در ذهن افراد شکل می گیرند، همانگونه که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه می سازند، افراد هم از کوچکترین تعاملات و خاطره هایشان از یک برند، تصویری از آن در ذهن خود می سازند.

مصرف کنندگان برندها را بر اساس فعالیت ها و عملکردی که از خود به جای می گذارند مورد قضاوت قرار می دهند؛ و این طور نیست که بر مبنای برنامه ها و هزینه های تبلیغاتی در مورد آن ها داوری کنند. هر آنچه سازمان انجام می دهد از پتانسیل تاثیر گذاری بر برند برخوردار است.

برندها با تاثیرپذیری از تمامی شیوه های رفتاری سازمان، چه در حوزه عملیاتی و چه در زمینه ارتباط با مشتریان، شکل می گیرند، لذا هر برندی تابعی از رفتارهای سازمانی است. در همین راستا می توان گفت که برند، تعهدی به مشتری است که در بلند مدت باید به آن وفادار بود.

پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران متشکل از ۱۹ سوال و ۸ مولفه (وفاداری به برند، دلبستگی به برند، دلبستگی به محصول، تجانس خود-برند، قابلیت اطمینان برند، تجانس خود-محصول، قابلیت اطمینان محصول، غیر قابل جایگزین بودن محصول) که همراه با مدل مفهومی می باشد.

چند نمونه از سوالات پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران

  • اگر من بیمه بخواهم از خدمات دیگر بیمه ای استفاده کنم، از همین بیمه خریداری می کنم.
  • من تعلق عاطفی به این بیمه دارم
  • من پیوندی شخصی با این بیمه دارم
  • من به لحاظ عاطفی به این برند دلبستگی دارم
  • من پیوندی شخصی با این بیمه دارم
  • بیمه ایران نقشی ویژه در زندگی من دارد

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

232 بازدید