http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی نحوه احساسات افراد درباره خود

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 40 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

مطالب مرتبط