http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش حمایت سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 16 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعدادی از سوالات پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر

  • سازمان براي نقش من در رفاه خود، ارزش قائل است.
  • اگر سازمان بتواند شخصي را با حقوق پايين تر بجاي من استخدام كند،‌اين كار را انجام مي دهد. (R)
  • سازمان در قدرداني از كوشش هاي فوق العاده ي من كوتاهي مي كند. (R)
  • سازمان قويا به اهداف و ارزش هاي من توجه می کند.
  • سازمان هر گونه شكايتي از جانب مرا ناديده مي گيرد.(R)
  • زماني كه سازمان تصميماتي را اتخاذ مي كند كه بر من تأثيرگذارند، از بهترين منافع من چشم پوشي مي نمايد. (R)

[/stextbox]

 

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com