پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر)

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش جو سازمانی نوآورانه

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۴ سوال و ۲ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر)

پرسشنامه ی جو سازمانی نوآورانه، برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط سیگل و کایمر ساخت شده است. (ترجمه افشاری، انعامی، ۱۳۸۵). این پرسشنامه شامل ۲۴ گویه می باشد که به صورت توصیفی تدوین شد است. با تأکید بر مبانی نظری موجود در زمینه ی جو سازمانی، در ساختار سازی این ابزار از دو خرده مقیاس؛ یعنی؛ حمایت از خلاقیت و تأمین منابع برای نوآوری درسازمان ها استفاد شده است. مخاطبان این پرسشنامه، می توانند کلیه ی پرسنل کارکنان سازمان، یعنی از مدیران سطوح عالی گرفته تا کارکنان و مجریان را در بر می گیرد.

تعدادی سوالات پرسشنامه

  • در این سازمان خلاقیت تشویق می شود.
  • توانایی کارکنان در انجام دادن کارها به شکل خلاقانه از سوی مدیران مورد توجه قرار می گیرد.
  • در این سازمان به کارکنان اجازه می دهند تا مشکلات مشابه و یکسانی را به روش های متفاوت حل و فصل نمایند.
  • وظیفه اصلی کارکنان این سازمان این است که از دستورها و فرامین رده های بالای سازمان تبعیت کنند. (R)
  • در این سازمان اگر یکی از کارکنان بخواهد متفاوت از دیگران عمل کند با مشکل مواجه می شود. (R)
  • این سازمان را می توان به عنوان سازمانی انعطاف پذیر و هماهنگ با تغییرات روز توصیف کرد.
  • در این سازمان فردی نمی تواند بدون برانگیختن خشم دیگران کارهایی را انجام دهد که با اطرافیانش تفاوت زیادی داشته باشد. (R)
  • بهترین روش برای پیشرفت در این سازمان فکر کردن و عمل کردن مطابق با انتظارات و خواست های سازمان است. (R)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

146 بازدید