پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد

فرمت: Word

?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه (تسلط گرایش، تسلط اجتناب، عملکرد گرایش، عملکرد اجتناب)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

جهت گیری هدف پیشرفت روشی برای قضاوت درباره ی شایستگی خود و نمایانگر هیجانات، اسنادها و باور های فرد نسبت به موقعیت های مختلف است. پرسشنامه فوق توسط الیوت و مک گریگور  و همکاران در سال 2001 تدوین شد. این پرسشنامه دارای 12 سوال و شامل 4 مولفه (تسلط گرایش، تسلط اجتناب، عملکرد گرایش، عملکرد اجتناب) است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (از خیلی کم  تا خیلی زیاد)، هدف پیشرفت را می­ سنجد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • من آرزو دارم که به مطالب ارائه شده در کلاس درس کاملاً مسلط شوم
  • اینکه در مقایسه با سایر دانشجویان کلاس بهتر عمل کنم برایم مهم است
  • من می خواهم در این ترم تا جایی که ممکن است بیاموزم
  • هدف من در این ترم کسب نمراتی بهتر از دیگر دانشجویان است
  • از این موضوع نگرانم که شاید نتوانم در این ترم آنچه را که لازم است بیاموزم

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com