پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک هدف پرسشنامه: بررسی جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۴ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

جهت گیری استراتژیک

در استراتژی طراحی شده برای سازمان، می توان مقدمات این استراتژی را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر، فرآیند توسعه استراتژیک توسط عواملی تحت تاثیر قرارمی گیرد. یکی از این مقدمات، جهت گیری استراتژیک است که به عنوان درک مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایلات، انگیزه ها و خواسته هایی تعریف می شوند که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک و فرآیند توسعه استراتژیک است. (رحیم نیا ,دعائی ۱۳۹۰)

جهت گیری استراتژیک مفهومی است که بطور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و بازاریابی به کار میرود. (liu& Zhengping, 2011). جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت گیری های انجام شده بوسیله یک بنگاه به منظور اتخاذ رفتارهای مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم (narver&slater,1990,gatingnon&xuereb,1997)

جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن تونایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد  هماهنگی استراتزیک را تعیین می نماید. زو و همکاران (zhou, et. al,2007) اظهار کردند که جهت گیری استراتژیک یک نیروی سوق دهنده مهم عملکرد برتر در اقتصادهای نوظهور است.

جهت گیری استراتژیک به عنوان عواملی که تدوین استراتژی را اداره می نماید و می تواند به عنوان فلسفه ‎ای که بر هر تصمیم در درباره استراتژی توصیف شود. جهت گیری استراتژیک می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی استراتژیک شامل اهداف، فعالیت ها و ابزار بکاررود. و همچنین شناسایی یک جهتی برای تحلیل و جستجوی بیشتر نقاط ضعف و قوت عمده وبرای کسب فرصتها و یا کاهش تهدیدات ضروری است. جهت گیری استراتژیک روشی خاص برای توسعه و بهبود استراتژی ها ی سازمان است.

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده که متشکل از ۳۴ سوال و ۷ می باشد.

پرسشنامه های آماده

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

125 بازدید