پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان تمایل بارز جنسی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

100 بازدید