پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۳ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک متشکل از ۴۳ سوال و ۶ مولفه می باشد. این پرسشنامه با هدف تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت طراحی و تدوین گردیده است. که بر اساس طیف پاسخگویی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

برنامه ریزی استراتژیک

در این مدل ها، ابتدا آرمان ها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرح ها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاست ها، نگرش ها، دیدگاه ها، ساختارها، نظام ها و . . . عواملی هستند که بر آرمان ها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت.

این نگرش زمینه‌ ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمان ها و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد.

برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی ها است. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌ مدت باشد اما متفاوت از آنها است.

[/stextbox]

 

 

156 بازدید