پرسشنامه تعهد عاطفی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی تعهد عاطفی افراد به سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعهد عاطفی

مایر و آلن (۱۹۹۱) تعهد عاطفی را بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان داشته اند. آن ها معتقد بودند کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان می مانند برای اینکه می خواهند بمانند. آن ها عضویت خود را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می دهند.

شلدن (۱۹۷۱) تعهد عاطفی سازمانی را یک نگرش و جهت گیری می داند که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا واسته می کند. کانتر (۱۹۷۵) تعهد عاطفی را به عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کند.

پرسشنامه تعهد عاطفی برگرفته از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. پرسشنامه فوق متشکل از ۸ سوال در ۵ طیف پاسخگویی کاملاً موافق تا کاملاً مخالف می باشد. که با هدف بررسی تعهد عاطفی افراد به سازمان طراحی گردیده است. لازم به ذکر است که تمامی سوالات مربوط به تعهد عاطفی می باشد.

[/stextbox]

180 بازدید