پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر)

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۷ سوال ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعهد عاطفی

تعهد موثر به ضمیمه روانشناسی کارمند در سازمانش اطلاق می شود به عبارت دیگر کارکنان وفادار برای ماندن در سازمان انتخاب می شوند. یک دلیل برای ماندن در سازمان به توانایی افراد در ارضای نیازهایشان مربوط است.

تعهد مستمر

تعهد مستمر عملکرد هزینه احساس شده از ترک یک سازمان است. افرد احساس می کنند حس تعهد به سازمان به این دلیل است که آنها مجبورند در سازمان بمانند در غیر این صورت از سطوح مطلوب رتبه های شخصی،ارشدیت، پاداش، برنامه کار، حقوق وبقیه مزایا چشم پوشی خواهند کرد. در نتیجه هر عاملی که هزینه های استعفارا افزایش دهد می تواند به عنوان یک پیش گویی از تعهد دائمی باشد.

تعهد هنجاری

تعهد هنجاری به تعهد روانشناسی کارمند به سازمان اطلاق می شود. و شامل تجربیات اجتماعی است که برا قتضای وفاداری یا یک تعهد روانی برای جبران مزایای دریافت شده از سازمان است. کارکنان با تعهد هنجاری بالا در سازمان باقی می مانند چون اعتقاد دارند که آن کاری درست و اخلاقی است. تعهد هنجاری مبتنی بر هنجارهای متقابل است: افراد باید کمک کنند و به کسانی که به آنها کمک کردند صدمه نزنند.

پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو متشکل از ۱۷ سوال و ۳ مولفه، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

صحبت من با دوستانم در مورد این سازمان، به عنوان سازمان بزرگی است که برای ان کار می کنم.
من در سازمانم خود را به عنوان بخشی از خانواده احساس نمی کنم.
من در سازمانم از نظر عاطفی خود را وابسته به این سازمان نمی دانم.
این سازمان اهمیت شخصی زیادی برایم دارد.
من از حس تعلق زیاد به این سازمان برخوردار نیستم.
به دلیل کمبود شغل های جایگزین در دسترس، من این سازمان را ترک نمی کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

134 بازدید