پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر تصویر و شهرت شرکت بر ایجاد وفاداری مشتری

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۳ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه فوق متشکل از ۲۳ سوال و ۷ مولفه (تصویر شرکت، کیفیت خدمات، ارزش درک شده، رضایت مشتری، شهرت شرکت تعهد و وفاداری) می باشد که به صورت طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی سؤال های پرسشنامه در ۷ بخش تقسیم بندی گردیده است. و در هر بخش برای اندازه گیری یکی از ویژگی ها (متغیر های تحقیق) استفاده شده است.

که سؤال های ۱ الی ۵ مربوط به متغیر تصویر شرکت، سؤال های ۶ الی ۸ مربوط به متغیر کیفیت خدمات، سؤال های ۹ و ۱۱ مربوط به متغیر ارزش درک شده، سؤال های ۱۲ الی ۱۴ مربوط به متغیر رضایت مشتری، سؤال های ۱۵ الی ۱۷ مربوط به متغیر شهرت شرکت، سؤال های ۱۸ الی ۲۰ مربوط به متغیر تعهد و سوالات ۲۱ الی ۲۳ مربوط به متغیر وفاداری است. جدول شماره ۳-۱. تقسیم بندی سوالات بر اساس متغیرها را نشان می دهد.

برای اطلاعات بیشتر و جهت دریافت مشاوره رایگان در استفاده از این پرسشنامه می توانید از طریق شماره تماس های زیر بصورت مستقیم و یا از طریق آیکن واتس اپ در گوشه پایین سمت راست با ما مکاتبه نمایید.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

114 بازدید