پرسشنامه بازاریابی: تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیند اطلاعات تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۸ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

پرسشنامه فوق متشکل از ۱۸ سوال و ۴ مولفه (تشخیص اطلاعات، ظرفیت تبلیغات شفاهی، شدت تبلیغات شفاهی، پرسشنامه نگرش برند) می باشد.

تبلیغات دهان به دهان

به عقیده لاملی لغت پوپاگاند و لغت لاتینی پروپاگاره از یک خانواده اند کلمه پروپاگاره به معنی نشا کردن برای تولید مجدد گیاه و بالطبع تولید کردن و تولید مثل است و معنی وسیع تر و کلی تر آن پخش کردن افزودن است بنابراین، از لحاظ ریشه لغت پروپاگاند به معنی تولید خودبه خودی نیست، تولید اجباری است.

تبلیغات به معنی دخل و تصرف در عقاید به منظورهای معینی است. با این همه بسیاری از اشخاص صادقانه به اهمیت آن قائلند. درآلمان مسئله پروپاگاند چنان مهم شد که یکی از مهمترین اعضای دولت عنوان وزیر تبلیغات و اطلاعات یافت. در آمریکا معمولا تبلیغات را از تربیت تفکیک می کنند، به این علت که موضوع تربیت حقیقت است وحال آن که در تبلیغات حقیقت با عدم حقیقت تفاوتی ندارد.

دوب معتقد است که ماهیت تربیت نظر عینی آن نسبت به حقایق علمی است که در هر عصر رواج دارد. در صورتی که تبلیغات عبارت از اقدامی عمدی یا غیر عمدی برای نظارت و تفتیش عقاید مردم است، حال اگر چنین باشد تبلیغات را در صورتی می توان محکوم و مذموم شمرد که از لحاظ اجتماعی زیانبخش باشد. به عبارت دیگر تبلیغات به خودی خود خوب است نه بد و خوبی و بدی آن بسته به استفاده ای است که از آن می شود. (سیاوش،۱۳۹۲).

تبلیغات عبارت است از ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و اید ه ها به وسیله مسئول شناخت شده (روستا و ابراهیمی، ۱۳۸۶ ،۳۲۸).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

81 بازدید