http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه گری مدیریت دانش

فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کارآفرینی

سزرب (2003)، کارآفرین را به عنوان کسی که رشد گرا است و سود می کند و می تواند از ریسک محاسبه شده چشم پوشی کند و رگه های نوآوری دارد توصیف می کند (Mascarell,2013,p1084). مک مولن و شپارد (2006) گفتند؛ کارآفرینان زمانی که دانش و اطلاعات کمی در مورد نتایج محتمل سرمایه گذاری دارند با سطوح بالاتری از عدم اطمینان سرمایه گذاری روبرو هستند (Brundin,2013,p10). کارآفرینی یکی از محرک هایی است که توسط آن، دانشی که در یکی از قسمت های اقتصادی همچون یک شهر ایجاد شده است به عنوان یک سرمایه گذاری در بازار سودآور تفسیر می شود (Rahman, 2011, p 609).

کوراتکو و هاجتس اظهار می دارند که کارآفرینی تابعی از کارآفرین است. از این رو، بررسی خصوصیات کارآفرینان به بالا رفتن درک کارآفرینی کمک خواهد نمود. مک کللند ویژگی های افراد کارآفرین را شامل انگیزه ی پیشرفت، خطرپذیری، کنترل درونی، خلاقیت و نیاز به استقلال می داند و بر اساس تحقیقات انجام شده، معتقد است که پرورش ویژگی های ذکر شده در افراد باعث تقویت قابلیت های کارآفرینی می شود. (عبدالهی، 1391، ص27).

پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها متشکل از 28 سوال و 3 مولفه، کارآفرینی، عملکرد شرکت، مدیریت دانش می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • برنامه های تدوین شده سالهای گذشته، تقویت کننده نوآوری سازمان است.
  • شرکت به حمایت از کارکنان خلاق و نوآور می پردازد.
  • ایده های کارکنان برای فرآیند ها و محصولات جدیدمورد استقبال قرار می گیرد.
  • واحدیا مسئول ویژه ای در امر نوآوری و توسعه در شرکت وجود دارد.
  • شرکت به منظورتوسعه نوآوری به طور مداوم از فرصت شغلی استفاده می کند.
  • به کارکنان خلاق و نوآورپاداش متناسب داده می شود.
  • به سرپرستان و مدیران تکنیک های خلاقیت و نوآوری آموزش داده می شود.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com