پرسشنامه تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توانمندسازی

توانمندسازی کارکنان به عنوان یک عمل انگیزش است که با هدف افزایش عملکرد و با افزایش فرصت های مشارکتی در نظر گرفته می شود. به طور عمده با توسعه اعتماد، انگیزه، شرکت در تصمیم گیری ها، از بین بردن مرز بین کارکنان و مدیریت می تواند این اتفاق بیفتد. مکانیزم توانمندسازی یک کارمند منجر به اقتدار او در تصمیم گیری شده و اغلب با توزیع مسئولیت از مدیریان به کارکنان دیگر همراه است. توامندسازی به عنوان آماده سازی کارکنان یک سازمان جهت مقایسه قوی به امور مربوط به فعالیت های کار روزانه خود تعریف می شود.

مزایای استفاده از توانمندسازی کارکنان در منابع تحقیقاتی مختلف گزارش شده است. به عنوان مثال، جاکذلین و همکارانش در سال ۲۰۱۴ اظهار داشتند که کارکنان می توانند احتمال اطلاع به کنترل مناسبی را به دست آمده و مهارت های حیاتی برای مقابله با نیازهای مشتری را داشته باشد. به عنوان هدف در این برنامه توانمندسازی مدیران مسئولیت را با کارکنان به اشتراک می گذارند و در نهایت کارکنان توانمند می توانند وضعیت خود را به صورت مناسبی شناسایی کنند چنین کارکنانی تفکر مثبت خود را توسعه داد و تمایل به انجام بهترین کار را در محیط کار خود دارند.

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان: در سناریوی کسب و کار فعلی به نظر می رسد که رقابت بالا در میان سازمان ها و جهانی شدن بازار و پیشرفت فن آوری مهم در نظر گرفته می شود. برای ادامه ی حیات در چنین شرایطی، سازمان باید راه های ممکن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار را داشته باشد در این زمینه، دانش و مهارت کارکنان در یک سازمان به طور فرایندی بسیار ضروری بوده و عملکرد آن در تبدیل رقابت جهانی و توسعه مراحل مهم است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

151 بازدید