پکیج کامل پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریان

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۴ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایان نامه بیس انگلیسی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریان

پرسشنامه بسته بندی محصول فوق با هدف بررسی تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریان طراحی برای کار پایان نامه طراحی شده است. پرسشنامه بسته بندی محصول متشکل از ۱۴ سوال و ۴ مولفه (رنگ، طراحی، نوآوری و مواد) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • آیا رنگ بسته بندی محصول مورد نظرتان را دوست دارید؟
  • رنگ بسته بندی محصول مورد نظر برای من در خرید محصول اهمیت ندارد؟ (R)
  • تا چه اندازه رنگ مورد علاقه بسته بندی محصول مورد نظر شما در تصمیم خرید یک بسته بندی موثر است؟
  • طراحی و بسته بندی محصول مورد نظر در بسته بندی مهم است؟
  • آیا طراحی بسته بنـدی محصول، الهام بخش شما در خرید است؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

131 بازدید