پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری از طریق ارزش ویژه برند

فرمت: Word

?تعداد سوال: 23 سوال و 3 مولفه (استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، پاسخگویی مشتری)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

استراتژی بازاریابی شبکه اجتماعی

استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی معمولاً تمرکز بر تلاش برای ایجاد محتوایی دارند که به واسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک گذاری آن در بین شبکه های اجتماعی کنند (تراتنر و کپ، 2013).

ارزش ویژه برند

اینتربرند (2007) ارزش ویژه برند را مجموعه ای از صفات اختصاصی نام تجاری می داند که گاهی به عنوان سرمایه معروفیت نام برده می شود. ارزش ویژه برند را به عنوان درک تمامیت یک برند از جمله کیفیت نسبی، عملکرد مالی، وفاداری مشتری، رضایت و احترام کلی در خصوص برند تعریف می کند. و براساس گفته ی آکر ارزش ویژه برند، اشاره دارد به مجموعه ای از دارایی ها یا تعهدات مربوط به برند که به ارزش یک محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت، افزوده یا از آن می کاهد (کاتلر و پفورچ، 2006).

آگاهی برند

آکر (2007) آگاهی از برند را به عنوان توانایی خریدار بالقوه برای تشخیص و به خاطر آوردن این که یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است تعریف کرده است.

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری از طریق ارزش ویژه برند طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 23 سوال و 3 مولفه و 9 زیر مولفه عبارت است از: استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی که شامل (سرگرمی، تعامل، بروزبودن، سفارشی سازی، ریسک ادراک شده)، ارزش ویژه برند شامل (آگهی برند، تصویر برند)، پاسخگویی مشتری شامل (تبلیغات شفاهی، تعهد برند) می باشد. که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

مدل مفهومی پرسشنامه

مدل مفهومی پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

 

پروژه های مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه