پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۲ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریت استراتژیک

پرسشنامه استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند

پرسشنامه فوق با هدف بررسی تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۵۲ سوال و سه مولفه (استراتژی رقابتی پورتر، ارزش ویژه برند، ابعاد کیفیت خدمات) که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

 • تا چه اندازه حاضر به استفاده مجدد از خدمات شرکت در صورت ارائه قیمت های پائین تر رقبا هستید؟
 • تا چه اندازه استفاده خدمات را به دیگران پیشنهاد می کنید؟
 • حس تعصب و مالکیت شما نسبت به شرکت چه اندازه است؟
 • تا چه اندازه احساس رضایت از خدمات ارائه شده دارید؟
 • تا چه اندازه از عدم استفاده از خدمات شرکت های رقیب در آینده اطمینان دارید؟
 • تا چه اندازه از خدمات ارائه شده شرکت شناخت و اطلاع دارید؟
 • تا چه اندازه خدمات شرکت را از خدمات رقبا متمایز می دانید؟
 • چه اندازه خدمات شرکت را از خدمات رقبا، برجسته تر می دانید؟
 • تا چه اندازه در ذهن شما نام شرکت در موقع نیاز به استفاده از خدمات تداعی می گردد؟
 • چه اندازه تفاوت و برتری خدمات شرکت را از خدمات رقبا، تشخیص می دهید؟
 • کیفیت برند را تا چه اندازه مثبت می پندارید؟
 • ارائه خدمات شرکت را تا چه اندازه به روز می دانید؟
 • تا چه اندازه کارکنان شرکت با مشتریان به نظر شما ارتباط مناسب و محترم دارند؟
 • تا چه اندازه استفاده از خدمات را آسان می دانید؟
 • تا چه اندازه خدمات ارائه شده شرکت را جامع می دانید؟
 • تصویر ذهنی شما از برند شرکت تا چه اندازه مثبت است؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

148 بازدید