پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۹ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات: آمیخته بازاریابی، آمیزه بازاریابی یا ترکیب عناصر بازاریابی (Marketing Mix) استفاده می شوند. منظور از آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش ترکیب سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تاثیر گذارد. طراحی و توسعه آمیخته بازار که به آن ۴P یا ۸P گفته می شود و از وظایف اصلی مدیر بازاریابی می باشد. ترکیب عناصر بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان برای نیل به اهداف بازاریابی خود در بازار هدف از آن ها استفاده می کند. مک کارتی یک طبقه بندی چهار عامله از این ابزارها معرفی کرده است که چهار پی (۴Ps) نام دارد و عبارت اند از کالا یا محصول، قیمت، مکان عرضه و فعالیت های ترویجی یا پیشبردی.

ابعاد ارزش ویژه برند

یو، دانته و لی در تحقیقات خود نشان دادند که ارزش ویژه برند، به وسیله تقویت ابعاد آن می تواند ایجاد و حفاظت شود و حتی توسعه یابد. برای مثال هر فعالیت بازاریابی پتانسیل تاثیر بر ارزش ویژه برند را دارد، زیرا این فعالیت ها اثر سرمایه­گذاری های بازاریابی انجام شده بر برند را نشان می دهند. در ادامه ابعاد ارزش ویژه برند شرح داده میشود.

آگاهی از برند

آگاهی از برند، ” توانایی تشخیص و به یادآوری خریداران بالقوه در مورد یک نشان تجاری، به عنوان عضو طبقه خاصی از محصولات است”. ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده وقتی ایجاد میشود که، مصرف کننده سطح بالایی از آگاهی و آشنایی با برند و همچنین، تداعی هایی منحصر به فرد، مطلوب و قدرتمند در ذهن داشته باشد. یک برند فاقد آگاهی، تنها برچسبی بی صدا و عاری از معنا، بر روی محصول است. آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یک تصویر مشخص از برند می گردد.

تداعی برند

تداعی/ تمایز برند ” گره های اطلاعاتی متصل شده به برند در ذهن که نشان تجاری را برای مصرف کننده معنی دار میسازد و حقیقتی که در رابطه با برند در ذهن مصرف کننده شکل گرفته را ارائه می دهد (کیم و هیوم، ۲۰۱۱).  بر اساس آنچه که کلر مطرح میکند، تداعی ها/ تمایزاتی که به طور مساعد و مطلوب ارزیابی شده اند و برای یک برند منحصر به فرد هستند و بر برتری برند بر سایر برندهای دیگر دلالت دارند، برای موفقیت نشان تجاری حیاتی میباشند.

ارزش یک برند تا اندازه ای بر پایه تداعی ها و تمایزاتی است که به آن مرتبط میشود. در مقایسه با سه دارایی دیگر (کیفیت درک شده، وفاداری، و آگاهی)، تداعی/ تمایز برند، کلیدی برای قدرتمند ساختن یک برند است.

وفاداری به برند

ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که، در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مؤلفه اصلی موفقیت سازمانی درآمده اند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. آکر، وفاداری برند را تعلق مشتری به برند تعریف نموده است. از دیدگاه لیسر و همکاران، ارزش ویژه برند از اطمینان و اعتبار بیشتری که مش تریان برای یک برند در مقایسه با برند رقبا قائل می شوند، ناشی می گردد.

کیفیت ادراک شده

کیفیت درک شده ” قضاوت کلی مصرف کننده در مورد برتری محصول یا خدمت است که از ترکیب انتظارات و برداشت های مصرف کنندگان به دست می آید. کیفیت درک شده، عنصری تأثیرگذار در افزایش کلی رضایتمندی است. چنانچه برداشت های مصرف کنندگان نسبت به محصولات و خدمات مطلوب ارزیابی گردد، رضایت مصرف کنندگان را افزایش می دهد و چنانچه نامطلوب ارزیابی شود، موجب کاهش رضایت مصرف کنندگان میگردد.

پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند متشکل است ۳۱ سوال و ۷ مولفه محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، کیفیت درک شده، تصویر ذهنی، قصد خرید می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

302 بازدید