http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی

پرسشنامه آمیخته بازاریابی خدمات: آمیخته بازاریابی، آمیزه بازاریابی یا ترکیب عناصر بازاریابی (Marketing Mix) استفاده می شوند. منظور از آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش ترکیب سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تاثیر گذارد. طراحی و توسعه آمیخته بازار که به آن 4P یا 8P گفته می شود و از وظایف اصلی مدیر بازاریابی می باشد. ترکیب عناصر بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان برای نیل به اهداف بازاریابی خود در بازار هدف از آن ها استفاده می کند. مک کارتی یک طبقه بندی چهار عامله از این ابزارها معرفی کرده است که چهار پی (4Ps) نام دارد و عبارت اند از کالا یا محصول، قیمت، مکان عرضه و فعالیت های ترویجی یا پیشبردی.

ابعاد ارزش ویژه برند

يو، دانته و لي در تحقيقات خود نشان دادند كه ارزش ويژه برند، به وسيله تقويت ابعاد آن مي تواند ايجاد و حفاظت شود و حتي توسعه يابد. براي مثال هر فعاليت بازاريابي پتانسيل تاثير بر ارزش ويژه برند را دارد، زيرا اين فعاليت ها اثر سرمايه­گذاري هاي بازاريابي انجام شده بر برند را نشان مي دهند. در ادامه ابعاد ارزش ويژه برند شرح داده ميشود.

آگاهي از برند

آگاهي از برند، ” توانايي تشخيص و به يادآوري خريداران بالقوه در مورد يك نشان تجاري، به عنوان عضو طبقه خاصي از محصولات است”. ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده وقتي ايجاد ميشود كه، مصرف كننده سطح بالايي از آگاهي و آشنايي با برند و همچنين، تداعي هايي منحصر به فرد، مطلوب و قدرتمند در ذهن داشته باشد. يك برند فاقد آگاهي، تنها برچسبي بي صدا و عاري از معنا، بر روي محصول است. آگاهي از برند همراه با تداعي زياد برند باعث ايجاد يك تصوير مشخص از برند مي گردد.

تداعي برند

تداعي/ تمايز برند ” گره هاي اطلاعاتي متصل شده به برند در ذهن كه نشان تجاري را براي مصرف كننده معني دار ميسازد و حقيقتي كه در رابطه با برند در ذهن مصرف كننده شكل گرفته را ارائه مي دهد (کیم و هیوم، 2011).  بر اساس آنچه كه كلر مطرح ميكند، تداعي ها/ تمايزاتي كه به طور مساعد و مطلوب ارزيابي شده اند و براي يك برند منحصر به فرد هستند و بر برتري برند بر ساير برندهاي ديگر دلالت دارند، براي موفقيت نشان تجاري حياتي ميباشند.

ارزش يك برند تا اندازه اي بر پايه تداعي ها و تمايزاتي است كه به آن مرتبط ميشود. در مقايسه با سه دارايي ديگر (كيفيت درك شده، وفاداري، و آگاهي)، تداعي/ تمايز برند، كليدي براي قدرتمند ساختن يك برند است.

وفاداري به برند

ايجاد وفاداري در مشتريان مفهومي است كه، در كسب و كارهاي امروزي به لحاظ اينكه مشتريان وفادار به صورت مؤلفه اصلي موفقيت سازماني درآمده اند، مورد توجه بيش از پيش قرار گرفته است. آكر، وفاداري برند را تعلق مشتري به برند تعريف نموده است. از ديدگاه ليسر و همكاران، ارزش ويژه برند از اطمينان و اعتبار بيشتري كه مش تريان براي يك برند در مقايسه با برند رقبا قائل مي شوند، ناشي مي گردد.

كيفيت ادراك شده

كيفيت درك شده ” قضاوت كلي مصرف كننده در مورد برتري محصول يا خدمت است كه از تركيب انتظارات و برداشت هاي مصرف كنندگان به دست مي آيد. كيفيت درك شده، عنصري تأثيرگذار در افزايش كلي رضايتمندي است. چنانچه برداشت هاي مصرف كنندگان نسبت به محصولات و خدمات مطلوب ارزيابي گردد، رضايت مصرف كنندگان را افزايش مي دهد و چنانچه نامطلوب ارزيابي شود، موجب كاهش رضايت مصرف كنندگان ميگردد.

پرسشنامه تاثير عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند متشکل است 31 سوال و 7 مولفه محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، کیفیت درک شده، تصویر ذهنی، قصد خرید می باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط