پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

پرسشنامه هدف پرسشنامه: سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۲ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مــدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

برون سپاری

– واگذاری برخی فعالیت های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت، به پیمان کاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه. مفهموم این عبارت این است که نه تنها خود فعالیت ها واگذار می گردند، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری  مرتبط با آن واگذار می گردند.

– یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال (واگذاری) کار داخلی به یک تأمین  کننده ی خارجی الیوت و تورکو  (۱۹۹۶).
باید توجه داشت که برون سپاری مترادف با کوچک سازی  نیست؛ چرا که با شناسایی شایستگی های محوری ممکن است نیاز باشد در این سطوح، تعداد کارکنان افزایش یابند.

برون سپاری، یک فرآیند ارتباطی است که در یک سوی آن، سازمان برون سپار (کارفرما یا حریدار یا واگذارندهی خدمت)  و در سوی دیگر آن تأمین کننده (پیمان کار یا فروشنده یا تدارک کننده ی خدمت)  قرار دارد و حلقه ی واسط بین دو، فعالیت مورد نظر برای واگذاری است. لذا می توان اجزای اصلی تشکیل دهنده ی برون سپاری را سه جزء زیر نامید:
– خریدار (واگذارنده ی خدمت)
– تامین کننده (تدارک کننده ی خدمت)
-فعالیت مورد برون سپاری

سابقه برون سپاری

اگر چه کاربرد واژه ی برون سپاری در حوزه ی تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و در گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. به عقیده آندریو و نادا کاکاباسه، واگذاری فعالیت جمع آوری مایات به پیمانکاران  (توسط دولت)، در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرون هجدم و نوزدهم میلادی، در انگلستان عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها و جمع آوری مالیات ها، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

267 بازدید