پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۸ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ریز گردهای منطقه سیستان با هدف بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از ۴۸ سوال و ۶ مولفه می باشد که جامعه آماری آن باید مدیران و متخصصین این عرصه باشد چون پرسشنامه کاملا تخصصی و مربوط به آنان می باشد. همچنین پرسشنامه فوق بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است. شیوه نمره گذاری در فایل قید گردیده است. مولفه های پرسشنامه به شرح ذیل می باشد. عوامل انسانی، عوامل اقلیمی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای زیست‌محیطی، پیامدهای کالبدی فیزیکی 

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

127 بازدید