پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

پرسشنامه شبکه اجتماعی هدف پرسشنامه: بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی فعالیت هدفمند (شامل توالی تصمیمات یکپارچه) یک فرد یا گروهی از افراد مرتبط است که شروع، حفظ، یا بزرگ کردن یک واحد کسب و کار سودگرا برای تولید یا توزیع کالاها و خدمات را بر عهده می گیرند. کارآفرینی حداقل در همه جوامع غیر دیکتاتوری تشکیل دهنده پلی بین جامعه به عنوان یک کل است به ویژه جنبه غیر اقتصادی آن جامعه و نهادهای سود محور، جهت خیز توسعه اقتصادی آن و برای برآوردن آن به بهترین شکلی که آنها می توانند و خواسته های اقتصادی آن، تشکیل شده است.

شومپیتر کارآفرینی را به عنوان توانایی درک و انجام فرصت های کسب و کار، بهره گیری از منابع کمیاب، تعریف می کند. در ساده ترین شکل، کارآفرینی تمایل و توانایی برای جستجوی فرصت های سرمایه گذاری و اداره کردن بنگاه اقتصادی است. در این مفهوم، حق بیمه بیش از سرمایه گذاری طول می کشد. آن به همان اندازه اساسی تر از سرمایه است چون تشکیل سرمایه در نتیجه فعالیت های کارآفرینی است. کارآفرینان به عنوان نماد های اصلی در توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند. کمک آنها از طریق، عملیات کار، حرکت کالاهای سرمایه ای و تبدیل مواد خام به کالاهای تمام شده، و در نهایت توزیع موثر محصولات به مصرف کننده نهایی، می باشد.

کارآفرینان کسانی هستند که فرصت های اقتصادی، امور مالی و دیگر منابع ضروری برای توسعه فرصت ها، ارزیابی گزینه های موجود در محیط و تخصیص منابع به آنهایی که دارای بیشترین سود هستند را جستجو و کشف می کنند و همچنین مسئولیت نهایی برای مدیریت و اجرای موفق فرصت ها را به خوبی عهده دار می شوند.

پرسشنامه فوق متشکل از ۴ مولفه (مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی، مهارت های کارآفرینی، مهارت های بلوغ شخصی) و ۱۶ سوال می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

268 بازدید