پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

پرسشنامه بیمه هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۶ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اعتماد

در میان بخش های تحقیقاتی، تعاریف مختلفی از اعتماد مطرح شده است. بر اساس متون منتشر شده در بخش های مختلف، مکنیگ و چروانی تعریف اعتماد را به چهار تیپ (دسته) تقسیم کردند: گواهی کتبی دال بر اعتماد، اعتماد سازمانی، عقیده مطمئن، و قصد و نیت مطمئن. مورد اول به میزان گرایش همسان فرد به وابستگی به دیگران در میان موقعیت ها و اشخاص مختلف اشاره می کند. آن ها این تیپ اعتماد را عمدتاً از روان شناسی اقتباس کرده اند، که اظهار می دارد، اعمال به واسطه ویژگی های دوران بچگی قالب گذاری شده اند که با گذشت زمان کم و بیش به صورت ثابت و پایدار درمی آیند.

اعتماد نوع دوم بدان معناست که به عقیده شخص شرایط منجر به موفقیت موقعیتی در یک تلاش یا یک بعد از زندگی شخص در جایگاه خاص خود قرار دارند. این تیپ اعتماد عمدتاً از جامعه شناسی اقتباس شده است، که اظهار می دارد اعمال به واسطه فاکتور های درون شخص تعیین نمی شوند بلکه محیط یا موقعیت است که آن ها را تعیین می کند.

پرسشنامه فوق متشکل از ۲۶ سوال و ۵ مولفه (اعتماد، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، نگرش در مورد استفاده، قصد رفتاری استفاده) که همراه با مدل مفهومی می باشد.

چند نمونه از سوالات پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

  • این سایت بیمه معتبر می باشد.
  • من به عقاید تصمیمات این سایت بیمه اعتماد دارم
  • این سایت بیمه تعهداتش را ادامه می دهد.
  • این سایت بیمه به دنبال نیل به بهترین منافع مشتریان می باشد.
  • این سایت بیمه شغل خود را به نحو احسن انجام خواهد داد حتی اگر بازبینی نشده باشد
  • من به این سایت بیمه اعتماد دارم

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

136 بازدید