پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی حسی در مشتریان بازار هدف

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۴ سوال و ۵ مولفه (تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی یک روش است که به صورت یکپارچه و نظامند، مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش آفرینی منجر می شود به خود معطوف می نماید. بعبارتی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علائق مشتری به روشی سود آور است تا آنها را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت برند ها را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند.

پرسشنامه فوق، پرسشنامه ای استاندار و دارای پایایی و روایی همراه با منبع است. این مقیاس دارای ۲۴ سوال و ۵ مولفه (تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان) می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (تا چه اندازه با خرید این محصول احساس خوبی دارید؟) بازاریابی حسی را می­ سنجد.

نمونه سوالات پرسشنامه بازاریابی حسی

 • تا چه اندازه با محصول شرکت احساس خوبی دارید؟
 • تا چه میزان خرید محصول شرکت برای شما هیجان‌ انگیز است؟
 • تا چه میزان در مورد محصول شرکت مثبت فکر می‌کنید؟
 • کیفیت محصولات محصول شرکت را تا چه میزان خوب ارزیابی می‌کنید؟
 • تا چه میزان از ارائه خدمات پس از فروش محصولات شرکت رضایت دارید؟
 • قیمت محصولات شرکت را تا چه حد منصفانه می‌ دانید؟
 • قیمت محصولات شرکت تاچه حد نسبت به شرایط بازار و رقبا ثبات داشته‌اند؟
 • محصولات شرکت قدرت به خرید مشتریان توجه دارد؟
 • قیمت محصولات شرکت در مقایسه با قیمت محصولات شرکت مشابه رقبا تا چه حد رضایت‌ بخش است؟
 • در مقایسه با قیمت پرداختی تا چه میزان از محصولات شرکت رضایت دارید؟
 • تا چه میزان از طراحی محصولات شرکت رضایت دارید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

247 بازدید