پرسشنامه ۲۲۹: بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۰ سوال و ۷ مولفه (عامل اثربخشی، عامل اعتماد، عامل قابلیت دسترسی، عامل قیمت، عامل محصول، عامل تنوع، عامل ترویج)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها نا گزیرند در تعیین راهبرد ها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواسته های مصرف کنند گان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر بگیرند.

پرسشنامه فوق، ذیل با هدف سنجش بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف طراحی شده است که متشکل از  ۳۰ سوال و ۷ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی خوب) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • انطباق تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با نیاز های شما در چه سطحی قرار دارد؟
  • فروشگاهی که از آن خریداری می نمائید تا چه اندازه در خدمات، فناوری، مشتری مداری و غیره منحصر بفرد و متمایز از بازار است؟
  • عملکرد تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی در چه سطحی از انتظارات شما قرار دارد؟
  • مراحل دریافت  تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی خریداری شده را در چه سطحی از شفافیت و اعتماد می دانید؟
  • در هنگام تقاضا یا نارضایتی از خدمات ، رسیدگی به شکایات شما چگونه است؟
  • سایت تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی برای انجام امور از لحاظ دسترسی چگونه است؟
  • سرعت پاسخگویی و انجام کارها توسط مدیران اجرایی در عرصه خرید و پشتیبانی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی چگونه است؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

فرم تماس با ما

143 بازدید