پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

هدف پرسشنامه: بررسی میزان انگیزه سرمایه گذاری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری با هدف بررسی میزان انگیزه سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۵ طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از ۱۶ سال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است. شیوه نمره گذاری در فایل پرسشنامه بطور کامل تشریح گردیده است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات بیشتر” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

از دهه ۱۹۹۰ میلادی همزمان با جهانی شدن اقتصاد و در پی آن کاهش هزینه های حمل و نقل و تقسیم چرخه تولید در میان کشورها، فرصت های مناسبی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش تجارت فراهم شد. در این ارتباط میزان باز بودن اقتصاد یک موضوع چالشی در مباحث توسعه بوده است و این موضوع در کشورهای در حال توسعه در ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری خارجی و ورود کالاهای خارجی مطرح می شود. تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی  عموما دو سوال اصلی را مدنظر قرار می دهند. سوال اول بر دلایل حضور سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر  و سوال دوم بر تاثیرات سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد میزبان متمرکز می باشد.

این مقاله بر جنبه اول مطالعات مرتبط با FDI متمرکز می باشهد. دلایل متعددی برای حضور شرکت ها و سرمایه گذاران در کشورهایی غیر از کشور مبدا وجود دارد و تئوریی متفاوتی برای تحلیل آن ارائه شده است. مهمترین دیدگاه نظری در ارتباط با عوامل تعیین کننده دیدگاه دانینگ می باشد. پارادایم وی، چهار استراتژی عمده را برای شرکت های چند ملیتی در زمینه تعیین کنندهای FDI مطرح کرد: جستجوی مواد اولیه، جستجوی بازار، جستجوی کارائی و جستجوی دارائی های استراتژیک

نتیجه تجزیه و تحلیل آماری در ارتباط با انگیزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیانگر آنست که دسترسی به بازار مهمترین انگیزه سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد. تطبیق این نتایج آزمون فریدمن با دیدگاه دانینگ، موید این واقعیت است که سرمایه گذاران خارجی عموما در جستجوی بازار در ایران سرمایه گذاری می کنند. بررسی میانگین رتبه آزمون فریدمن نشان می دهد که اختلاف اولویت عامل بازار با دیگر عوامل، قابل توجه می باشد که این موضوع نشان دهنده اهمیت بالای انگیزه جستجوی بازار نسبت به سایر انگیزه ها است.

[/stextbox]

 

 

111 بازدید