پرسشنامه الگوی تدوین استراتژی بارسو و اشنایدر

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: الگوی تدوین استراتژی بارسو و اشنایدر

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷ سوال

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سوالات در این زمینه مربوط به ابعاد برنامه ریزی، نظارت و پیگیری، منابع اطلاعاتی، تفسیر اطلاعات، نحوه مشارکت، نحوه اتخاذ تصمیمات و اهداف و برنامه هاست.

[/stextbox]

 

 

226 بازدید