پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اجرایی با توجه به عوامل رضایت شهروندی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۰ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

پروپوزال: دانلود

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اجرایی با توجه به عوامل رضایت شهروندی طراحی گریده است. این پرسشنامه متشکل از ۴۰ سوال و ۶ مولفه می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

به منظور بررسی و واکاوی مفهوم اعتماد اجتماعی، نقش آن درجامعه و روابط اجتماعی، عوامل ایجاد ‌کننده و تضعیف‌کننده آن، و وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعه می بایست عوامل چندی مورد پژوهش و تحلیل قرار گیرد. از آن جایی که اعتماد اجتماعی سرمایه اصلی هر جامعه سالمی است، نادیده گرفتن آن به منزله فاصله گرفتن از جامعه سالم است که قرآن آن را به عنوان هدف ایجاد امت بر شمرده است. امت،‌ جامعه ای ایمانی و هدفمند با سرمایه های اجتماعی چون اعتماد، همگرایی، همدلی، تعاون و سلامت روانی و امنیت کامل اجتماعی در همه سطوح و مانند آن است.

اعتماد اجتماعی شرایط کنونی جامعه

به نظر می رسد که در شرایط کنونی جامعه ایرانی، اعتماد اجتماعی در جامعه ما وضعیت خوب و مناسبی ندارد. براساس نتایج پیمایش ملی، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، مساله بی اعتمادی به شکل مساله جدی در آمده است که می تواند در اینده به عنوان معضل و چالش اساسی بر سر راه تحقق جامعه سالم باشد. سخن از ا ین که درصدی هر چند کم تر از چهل درصد بگویند که نمی‌توانند به دیگران اعتمادکنند، به معنای یک معضل است. از این رو، لازم است ضمن واکاوی و بررسی دقیق ریشه ها و پیامدهای بی اعتمادی اجتماعی، مطالعاتی جهت یافتن راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه انجام گیرد.

برخی از جامعه شناسان، راهکار افزایش اعتماد اجتماعی از طریق گروه‌های خرد و واسطه‌ای جامعه ای را پیشنهاد می دهند. به این معنا که مکان‌ها و موقعیت‌هایی که در آن اعتماد ایجاد و توسعه می‌یابد شناسایی و تقویت شود. دیگر جامعه شناسان بر نقش سازمان‌های غیر دولتی، در ایجاد اعتماد اجتماعی تاکید می ورزند ؛ چنان که دیگرانی نیز بر نقش و تاثیر خانواده بر ایجاد اعتماد اجتماعی توجه می دهند و معتقدند که خانواده و رفتارهای اعضای آن، اعتماد اولیه را در افراد ایجاد و آن را به سایر سطوح گروه‌ها و نهادهای جامعه گسترش می‌دهد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

169 بازدید