پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و دارای 3 مولفه عوامل فردیف سازمان و محیطی

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%2019.png

توضیحات

بیماری کوئید 19

در دسامبر سال 2019، یکی از ساکنین شهر ووهان چین در اثر یک بیماری ناشناخته درگذشت، که آغازگر یک بیماری همه­ گیر جهانی بود و بر زندگی بسیاری از افراد در کشور­های سراسر جهان در ابتدای دهه 2020 تاثیر گذاشت. در این پژوهش، هدف ما اثبات الگو­های غیرعادی رفتاری مصرف­ کننده ­ها است که در روز­های ابتدایی همه ­گیری کوئید 19 غالب شد.

هدف ما اکتشافی است، با نگاهی به ارائه بینش مبتنی بر تئوری که می تواند محققان آینده و همچنین محققین بازاریابی را آگاه کند. ما هم رفتارهای زودگذر مصرف‌کننده را که ممکن است با گذر از بیماری همه‌گیر عقب نشینی کنند، و هم رفتارهای دگرگون کننده‌تری را که ممکن است سال‌ها یا نسل‌های بعدی بر جامعه ما تسلط داشته باشد را بررسی می کنیم. با توجه به اینکه جهان در طی یک قرن، چنین بیماری همه­ گیری را با این مقیاس تجربه نکرده ­است، تحقیقات محدودی در این زمینه پژوهش ما را هدایت می­ کند.

با این وجود، در طول تاریخ، بیماری ­های همه ­گیر از طاعون سیاه دوران قرون وسطی گرفته تا آنفلانزای اسپانیایی در ابتدای قرن بیستم، تغییرات اجتماعی چشم گیری را به وجود آورده ­است و به نظر می­رسد بیماری همه­ گیر کوئید 19 نیز عملکرد مشابهی را در­پی خواهد داشت. علاوه ­بر آن، محققان براین باورند که بیماری‌های همه ­گیر در آینده ادامه خواهند داشت و یک خطر محسوب می­ شوند.

توضیحات پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

پرسشنامه فوق با هدف استرس ناشی از کرونا طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 25 سوال و 3 مولفه عوامل فردی، سازمانی و محیطی می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخاف نمره دهی شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه کرونا

  • موقع کارم نگران ابتلا به ویروس کرونا هستم.
  • خواب های بدی در مورد ویروس در محل کارم دیدم.
  • موقع کارم تصویر ذهنی ناراحت کننده از ویروس برخلاف میل من در ذهن من ظاهر می شود.
  • در تمرکز کارم مشکل دارم زیرا مدام در مورد ویروس فکر میکنم.
  • یادآوری ویروس باعث واکنش های جسمی مانند تعریق یا ضربان قلب من می شود.
  • من بدن خودم را از نظر عفونت بررسی می کنم (به عنوان مثال، درجه حرارت خود را می گیرم).

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه