پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان انگیزش شغلی افراد در تمامی مشاغل

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

 

281 بازدید