پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷۸ سوال و ۱۱ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

پرسشنامه فوق برگفته از پرسشنامه مهارت های کوانتومی عظیمی و خلاقیت رسندیپ و پابکی سازمانی ژانگ و شریفی می باشد. که متشکل از ۷۸ سوال و ۱۲ مولفه (دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی، خلاقیت، سرعت، شایستگی، انتعطاف پذیری، پاسخگویی) که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرده دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

 • تا چه اندازه خلاقیت ها و ابتکارات از متناقض و متعارض اندیشیدن و عمل کردن ناشی می¬شود؟
 • تا چه اندازه مدیر باید به شیوه متناقض و متضاد فکر کند؟
 • به نظر شما آیا راه حلی تحت عنوان “برد-برد” می تواند وجود داشته باشد؟
 • تا چه اندازه می توانید بدون توجه به آنچه در بیرون می گذرد، از درون احساس خوبی داشته باشید؟
 • تا چه اندازه احساسات منفی ومثبت در محیط سازمانی می تواند اثر انرژی بر یا انرژی زا داشته باشد؟
 • تا چه اندازه احساس و انرژی مدیر بر کارکنان تاثیرگذار است؟
 • تا چه اندازه ظاهر و حالات فیزیکی و بدنی خود را در سازمان هدفمند و آگاهانه (به قصد تاثیر بر رفتار کارکنان) انتخاب می کنید؟
 • تا چه اندازه به هنگام هر اتفاقی سطوح بالایی از انرژی را به سادگی بوسیله انتخاب تمرکز بر جنبه های مثبت هر واقعه ای حفظ می کنید؟
 • تا چه اندازه جمع آوری اطلاعات، تصمیمات بهتر را ایجاد می کند؟
 • آیا مطمئن بودن، بطور واقعی یک عیب است؟
 • تا چه اندازه عدم اطمینان ما را در جهان بیرونی و شهود درونی هوشیارنگه می دارد؟
 • تا چه اندازه برای حل تعارض از دانستن شهودی استفاده می کنید؟
 • تا چه اندازه برای حل تعارض از طریق جمع آوری اطلاعات استفاده می کنید؟
 • تا چه اندازه بدون توجه به وضعیت فعلی قادر به پیش بینی وضعیت آینده هستید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

129 بازدید