پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸۸ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

 

129 بازدید