پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c)

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش آمیخته بازاریابی از نظر افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

138 بازدید