پایان نامه انگلیسی تاثیر برنامه ریزی و دیگر عوامل سازمانی بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات کوچک

عنوان انگلیسی پایان نامه:

THE IMPACT OF PLANNING AND OTHER ORGANIZATIONAL FACTORS ON THE SUCCESS OF SMALL INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر برنامه ریزی و دیگر عوامل سازمانی بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات کوچک

سال انتشار: ۲۰۱۶ تومان

رشته: IT

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت پروژه

در حالی که در گذشته تحقیقات تجربی گسترده ای انجام شده است تا ارزش مدیریت پروژه و برنامه ریزی پروژه ها در پروژه های بزرگ ارزیابی شود و تأثیر عوامل مهم بحرانی موفقیت (CSF) و سایر عوامل سازمانی ارزیابی شود، تحقیقات کمی در مورد تکنیک ها و فاکتورهای مورد استفاده پروژه های کوچک فناوری اطلاعات و تأثیر آنها در موفقیت پروژه در دسترس است. این پایان نامه یک تحقیق پژوهشی را ارائه می دهد که رابطه بین نوع و سطح برنامه ریزی پروژه انجام شده در پروژه های کوچک فناوری اطلاعات و موفقیت آن پروژه ها را آزمایش می کند.

پایان نامه انگلیسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت پروژه : این تحقیق با استفاده از داده های تجربی از ۷۹ پروژه با پیچیدگی متفاوت که در آن هدف اصلی ارتقاء سیستم عامل بر روی رایانه های شخصی در سیستم های شرکتی و دیگر مواردی است، تأثیر عوامل موفقیت آمیز مهم پروژه (CSF) و دیگر ویژگی های پروژه و سازمانی را بررسی می کند. داده ها از طریق یک نظرسنجی خطی به صورت خود کارگردانی که برای شرکت کنندگان در هر یک از پروژه های مطالعه و همچنین از طریق تجزیه و تحلیل مصنوعات برنامه ریزی پروژه از هر پروژه اجرا شده، جمع آوری شده است.

این تحقیق نشان داد که بسیاری از عواملی که به موفقیت در پروژه های بزرگ مربوط می شوند نیز بر موفقیت پروژه های کوچک فناوری اطلاعات تأثیر می گذارند. با این حال، همچنین چندین تفاوت متمایز بین پروژه های بزرگ و کوچک را مشخص کرد که ممکن است متخصصان پروژه را در مورد تکنیک هایی که در هنگام اجرای پروژه های کوچک IT استفاده می کنند، آگاهی دهد تا احتمال موفقیت آنها را بهبود بخشد.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل فرآیند مدیریت پروژه

عوامل سازمانی بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات

منبع: (David J. Laird, 2016)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

114 بازدید