پایان نامه انگلیسی تاثیر ارزش ها و نگرش ها در نیات رفتاری مصرف کننده سبز: مطالعه موردی سه محصول سبز

عنوان انگلیسی پایان نامه:

THE INFLUENCE OF VALUES AND ATTITUDES ON GREEN CONSUMER BEHAVIORAL INTENTIONS: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF THREE GREEN PRODUCTS

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر ارزش ها و نگرش ها در نیات رفتاری مصرف کننده سبز: مطالعه موردی سه محصول سبز

سال انتشار: ۲۰۱۴ تومان

رشته: بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نیات رفتاری مصرف کننده سبز: ادبیات گسترده و نظرسنجی های مصرف کننده حاکی از افزایش تقاضا برای محصولات سازگار با محیط زیست است. ادبیات مربوط به محیط زیست در هتل داری شکافی را در درک جنبه های عمیق تر رفتار مصرف کننده نشان داد. کمبود آشکاری از مطالعات وجود دارد که شامل مقادیر عمومی و نگرش عمومی به عنوان پیش بینی کننده رفتار خاص یا مقاصد رفتاری برای محصولات سبز مختلف است. تحقیقات همچنین در تجزیه و تحلیل تأثیر ارزش های خودخواهانه و انگیزه های مرتبط با وضعیت در حمایت از محصول سبز پیش بینی نشده است. منطقه ای که برای ارائه پیامدهای عمده برای بازاریابان و دست اندرکاران فعالیت می کند.

این مطالعه با توسعه مدل مفهومی که به دنبال درک اهداف رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سه محصول سبز است – هتل سبز ، شراب ارگانیک و یک ماشین مطابق محیط زیست، به این عدم کفایت های فوق الذکر پرداخته است. بر اساس نظریه ارزش های شوارتز، با استفاده از نامگذاری استرن، در ترکیب با ارزشف نگرش، سلسله مراتب و نظریه سیگنالینگ سبز، در صدد تحلیل ارزش ها و نگرش هایی هستیم که بر قصد خرید محصول سبز vi مصرف کنندگان ، تمایل به پرداخت حق بیمه و تمایل به آنالیز می پردازم. قربانی. این مطالعه به طور تجربی تأثیر ارزشهای زیست کره ، نوع دوستانه و خودخواهی را در اهداف رفتاری مربوط به سه محصول سبز مورد آزمایش قرار داده است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل مفهومی هتل سبز

پایان نامه انگلیسی تاثیر ارزش ها و نگرش ها

منبع: (IMRAN RAHMAN,2014)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

19 بازدید