پایان نامه انگلیسی بررسی نگرش خریداران سازمانی مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و فولاد آلیاژی

عنوان انگلیسی پایان نامه:

Assessment of Organizational buyer’s Attitude Case of Petrochemical and Steels Industries

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی نگرش خریداران سازمانی مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و فولاد آلیاژی

سال انتشار: ۲۰۱۶ تومان

رشته: مدیریت کسب و کار

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۵۳ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی نگرش خریداران سازمانی : مصرف کننده یکی از مهمترین عناصر در تجارت است. شرکت ها باید درک درستی از نیازها، رفتارها و نگرش مصرف کنندگان داشته باشند. نگرش مرکب از برخی عناصر است. پژوهش حاضر به ارزیابی رفتار خریدار سازمانی می پردازد. این تحقیق با هدف بررسی نظریه های بازاریابی در صنایع پتروشیمی و فولادها به عنوان خریدار سازمانی لامپ های فلورسنت جمع و جور (CFL). برای یافتن پاسخ به دو سؤال تحقیقاتی زیر دو سوال تحقیق پیشنهادی:

۱- آیا بازار پتانسیل لازم برای محصولات CLF را دارد؟

۲- دوز مصرف کننده تأثیر برند را برای خرید یک محصول خاص CFL؟

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نوع کیفی و ترکیبی از رویکرد استقرا و استقرا است. استراتژی تحقیق، مطالعه موردی است که از سه شرکت صنایع پتروشیمی و فولاد استفاده می کند. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شد. داده ها متغیرهای مختلفی را نشان می دهند که بر نگرش خریدار تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که ترجیح خاصی برای سازمان های مشتری مصاحبه وجود دارد. که قیمت و کیفیت دارند. می توان دید که برند، اولویت زیست محیطی و تبلیغات بر نگرش خرید تأثیر می گذارد. یافته ها نشان می دهد که قیمت و کیفیت بیشترین فاکتور تعیین شده برای نگرش خریدار است و تولیدکنندگان اگر بخواهند رضایت مشتری خود را افزایش دهند، باید روی آنها کار کنند.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل نگرش مصرف کنندگان

پایان نامه نگرش خریداران

منبع: (G.muruganantham, 2013)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

153 بازدید