پایان نامه انگلیسی افزایش آگاهی نام تجاری یک شرکت کوچک از طریق رسانه های اجتماعی

عنوان انگلیسی پایان نامه: 

Increasing Brand Awareness as a Micro enterprise via Social Media: A Case Study of MixWell AB

عنوان فارسی پایان نامه: افزایش آگاهی نام تجاری یک شرکت کوچک از طریق رسانه های اجتماعی مطالعه موردی شرکت Mixwell

سال انتشار: ۲۰۱۶ تومان

رشته: بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۴۳ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی آگاهی نام تجاری

هدف از این مطالعه، بررسی جنبه های مهم افزایش آگاهی از مارک یک شرکت کوچک از طریق رسانه های اجتماعی است که بر روی سیستم عامل های رسانه های اجتماعی باید روی آنها تمرکز کنند و بیشتر به چه عملکردهایی نیاز هستند.

۱. چگونه می توان یک شرکت کوچک با محصولات طاقچه، آگاهی از برند خود را با کمک رسانه های اجتماعی افزایش داد؟

۲- کدامیک از بسترهای رسانه اجتماعی به منظور افزایش آگاهی از برند خود، در بازاریابی برای یک شرکت کوچک مؤثر هستند؟

روش تحقیق پایان نامه آگاهی برند

برای دستیابی به هدف این پایان نامه، مطالعات مختلف قبلی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات اولیه از طریق مصاحبه ایمیل با مدیر عامل شرکت MixWell AB و پرسشنامه جمع آوری شد که از طریق سیستم عامل های رسانه های اجتماعی توزیع شد. داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفتند تا نویسندگان از مطالب جمع آوری نتیجه بگیرند. یافته های تحقیق نشان داد که انتخاب بسترهای رسانه های اجتماعی و حفظ حضور رسانه های اجتماعی کار ساده ای نیست اما اگر شرکتی موفق به مدیریت آن شود، می تواند یک ابزار بازاریابی بسیار مؤثر باشد.

پایان نامه انگلیسی آگاهی نام تجاری: این مطالعه نشان داد که فیسبوک متداولترین پلتفرم رسانه های اجتماعی در بین پاسخ دهندگان است و اینستاگرام دنبال می کند. از آنجا که فیسبوک و اینستاگرام در عملکرد خود متفاوت هستند، هر دو به عنوان گزینه های مناسب سیستم عامل های رسانه های اجتماعی برای یک شرکت کوچک مورد توجه قرار گرفتند، به خصوص با توجه به عملکردهایی که ترجیح می دادند از طریق پرسشنامه انجام شده در این پایان نامه کشف شوند. مشتریان انتظار دارند که پست ها و به روزرسانی های منظم را مشاهده کنند، که باید هدف و پیامی را از شرکت برای مشتریان روشن کند. علاوه بر این، به نظر می رسد عملکردهایی که مردم برای آنها ارزش قائل هستند، امکان ترک بازخورد از طریق رسانه های اجتماعی و به دنبال آن توزیع تصاویر و نمایش محصولات است.

کلمات کلیدی: آگاهی از برند، وفاداری به برند، رسانه های اجتماعی، سایت های شبکه های اجتماعی

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل ارزش ویژه برند

پایان نامه انگلیسی افزایش آگاهی نام تجاری

منبع:(Aaker,1991, p. 17)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

119 بازدید