پایان نامه انگلیسی ارزیابی عملکرد بازارهای الکترونیکی تجارت B2B

عنوان انگلیسی پایان نامه:

Assessment of Business-to-Business (B2B) e-Marketplaces’ Performance

عنوان فارسی پایان نامه: ارزیابی عملکرد بازارهای الکترونیکی تجارت B2B

سال انتشار: ۲۰۰۷ تومان

رشته: بازاریابی

مقطع: دکتری

تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازارهای الکترونیکی (اماکن الکترونیکی) مکان های تجاری جدیدی برای خرید، فروش و پشتیبانی از مشتریان ، محصولات و خدمات در بسیاری از صنایع هستند. ظهور بازارهای الکترونیکی تجارت تا تجارت (B2B) فرصت هایی را برای معاملات آنلاین کارآمد بین بنگاه ها فراهم کرده است. در حالی که سرمایه گذاری های کلانی بازار الکترونیکی متعدد B2B انجام شده است، تعداد قابل توجهی از این بنگاه ها ورشکسته شدند.

امروزه بسیاری از بازارهای الکترونیکی هنوز در تلاش برای زنده ماندن هستند و در تلاشند ویژگی های مدل ها و راهبردهای تجاری مناسب برای موفقیت را درک کنند. تحقیقات در این زمینه کمیاب است و فقط بینش های پراکنده ای از منطقه را ارائه می دهد. بنابراین، مسئله تحقیق این پایان نامه به منظور بررسی کامل چگونگی عملکرد تجارت یک بازار الکترونیکی B2B طراحی شده است. براساس مرور ادبیات و یک مطالعه مقدماتی، چهار سؤال تحقیق ایجاد شده و سپس یک چارچوب نظری ایجاد شده است. یک رویکرد تحقیق کیفی، با بررسی شش بازار الکترونیکی B2B در اروپا و ایالات متحده، به تصویب رسید.

عامل های موفقیت و عدم موفقیت اماکن تجاری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اختلافاتی بین مکان های B2B در چندین جنبه از موقعیت استراتژیک آنها وجود دارد. بنابراین، طبقه بندی موجود از بازارهای الکترونیکی B2B می تواند مورد تردید قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که چندین عامل می توانند موفقیت و یا عدم موفقیت در مکان های تجاری B2B را تعیین کنند. داشتن تخصص فن آوری و انبوه شرکت های مهم تجارت در بازار الکترونیکی برای موفقیت بازار الکترونیکی بسیار مهم است. نتایج همچنین حاکی از آن است که چالش های رایج در مواجهه با بازارهای الکترونیکی B2B مربوط به مشاغل است نه اینکه از لحاظ فنی محور باشند. چالش های عمده بازارهای الکترونیکی برای موفقیت با موفقیت باید به آن توجه کنند، مثلاً ایجاد نقدینگی و حفظ تعادل بین منافع متنوع ذینفعان.

با توجه به تأثیر مؤثر اجزای مدل کسب و کار در موفقیت و یا عدم موفقیت بازارهای الکترونیکی B2B، می توان نتیجه گرفت که توانایی ها و دارایی های داخلی شرکت ها، به ویژه و همچنین مدل هزینه و درآمد آنها، نقش مهمی دارند. نتیجه مطالعه نشان می دهد که می توان از قاب مرجع پدیدار شده به عنوان پایه ای برای درک مکان های بازار الکترونیکی B2B به صورت جامع استفاده کرد.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل اجزای مدل کسب و کار

http://modir3-3.ir/thesis-enghlish/thesis-model/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.PNG

منبع: (Hamel ,2000, p. 96)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

136 بازدید