پاور فارسی ماتریس پورتفولیو

http://modir3-3.ir/images/ppt123.pngعنوان فارسی: ماتریس پورتفولیو

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد اسلاید: ۴۰ اسلاید

فرمت: powerpoint

حجم فایل: ۹۵۰ KB

 

واژه پورتفلیو در فرهنگ وبستر چنین تعریف می شود: ((جلد شیرازه دار یا کیف قابل انعطافی برای حمل اوراق کاغذ، تصاویر و جزوات))
کاربرد این واژه در دنیای کسب و کار: اوراق بهاداری است که توسط سرمایه گذار نگهداری می شود. یا آن اوراق تجاری است که توسط شرکت مالی ( مثل بانک) نگهداری می شود.

ماتریس رشد-سهم که معمولا“ با نام ماتریس BCG شناخته می شود، نخستین ماتریس مدون پورتفولیو است. این نمایش دو بعدی از وضعیت واحد کسب و کار، که با نرخ رشد بازار و سهم نسبی بازار تعیین می شود

کانون برنامه ریزی: جریان نقدی

کانون برنامه ریزی ماتریس پورتفولیوی BCG جریان نقدی فراهم آمده یا دریافت شده از هریک از واحد های کسب و کار شرکت است.
کسب وجوه نقد و مصرف آن تابع نیرومندی از نرخ رشد بازار و سهم نسبی بازار است.

استراتژی های BCG:

افزایش سهم بازار
حفظ سهم بازار
بهره برداری یا برداشت (harvest)
واگذاری، از شر چیزی راحت شدن (divest)

ابعاد ماتریس BCG

محور عمودی: محور خارجی است و عبارتست از نرخ رشد بازار که جذابیت یک محصول یا بازار را نشان می دهد. و به سه دلیل اهمیت دارد:
هنگامی که یک بازار با نرخ رشد بالایی رشد می کند، افزایش سهم بازار آسانتر است.
باور عمومی بر این است که کسب. کارهای رو به رشد در آینده بازده سرمایه گذاری امید بخشی خواهد داشت.
به طور کلی بازار دارای نرخ رشد بالا، حتی زمانی که سود آوری آن بالا باشد بر جریان نقدی کسب و کار اثر معکوس دارد.

محور افقی: محور داخلی قدرت نسبی رقابت واحد کسب و کار را نشان می دهد. و با سهم نسبی بازار، به عنوان نسبت حجم فروش واحد کسب و کار به حجم فروش بزرگترین رقیب بازار مورد نظر، اندازه گیری می شود که مقیاسی لگاریتمی است.

285 بازدید