پاورپوینت بداعت شومپیتری: چگونگی خلق و نشر و اثرگذاری آن

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بداعت شومپیتری: چگونگی خلق و نشر و اثرگذاری آن

تعداد اسلاید: ۲۱ اسلاید

فرمت: powerpoint و pdf

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مطالب پاورپوینت” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D9%88%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%86.jpg

 

توضیحات پاورپوینت بداعت شومپیتری
چگونگی خلق و نشر و اثرگذاری آن

این مقاله سعی دارد به یکی از اساسی ترین دغدغه های زندگی شومپیتر یعنی بداعت (نوآوری رادیکال با تأثیر اجتماعی وسیع) بپردازد. از نظر شومپیتر، بداعت در حوزه های مختلفی می تواند روی دهد، روتینهای حاکم را متحول ساخته، سطحی دیگر از تعادل را رقم زند.  در این مقاله، سعی شده است نخست یکی از مقاله های جدید انتشار یافته از شومپیتر که در یک جستجوی دانشگاهی و به صورت اتفاقی به دست آمده، مرور شود. سپس برخی از مهم ترین نظریه های دیگر اندیشمندان پیرامون بداعت به بحث گذارده شده .در نهایت، بداعت به سه بخش «خلق بداعت»،نشر بداعت» و «اثرگذاری بداعت» شکسته شده است و در هر یک از آنها، پرسش های اساسی بنا بر حوزه های مختلف بداعت همچون بداعت علمی، بداعت اقتصادی، بداعت هنری، بداعت ادبی وغیره مطرح می شود.

«نوآوری، به یک درصد الهام و نودونه درصد تلاش وابسته است.»

توماس ادیسون

بداعت شومپیتری

  • شومپیتر در اولین نسخه از کتاب توسعه اقتصادی خود که در سال ۱۹۱۱ به چاپ رسید، از مفهوم «ترکیبات جدید» برای تعریف بداعت استفاده کرده و کارآفرین را رهبری دانسته که این ترکیبات جدید را فراهم می آورد. وی سپس در نسخه ۱۹۳۴ کتاب توسعه اقتصادی، کارآفرین را به عنوان توضیح بداعت پذیرفت. حتی به نظر می رسد که وی در سالهای بعد، واژه «بداعت را با نوآوری» و «سیستم اقتصادی را با کارکردهای تولید» جایگزین کرده است.
  • شومپیتر در این مقاله به موضوع تعادل و توسعه پرداخته و بداعت را بر این دو اثرگذار می داند. وی با بیان تفاوت بین تغییرات روتین و تغییرات بنیادین، مفهوم رشد و توسعه را متمایز کرده است. از نظر شومپیتر، «بداعت اصیل» در تغییرات بنیادین، قابل بررسی است و توسعه چیزی نیست که با تغییرات تدریجی رخ دهد. شومپیتر با تأکید بر ناشناخته ماندن منبع و ماهیت بداعت، توسعه را شکست تعادل موجود برای شکل گیری تعادلی نامشخص در آینده تعریف می کند. از دیدگاه او، توسعه شامل حرکت از یک «نرم برداری» به نرم برداری دیگری است به طوری که این حرکت را نمی توان به مراحلی کوچک تقسیم کرد. بروز پدیده های جدید به چنین عدم پیوستگی ای منجر می شود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

83 بازدید