درخواست همکاری

همکاری با گروه مدیر 123

دانشجویان و فارغ التحصیلانی که تمایل به همکاری در زمینه کارهای پژوهشی را دارند می تواند به گروه مدیر ۱۲۳ بپیوندند. جهت پیوستن به گروه مدیر ۱۲۳ رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. زمینه های همکاری: تایپیست، مترجم، طراح پرسشنامه، مشاوره پایان نامه، تحلیل آماری، انجام کارهای پژوهشی
آدرس میل سایت: modir123.group@gmail.com