مقاله متنی مدیریت استراتژیک: مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

مقاله متنی مزیت رقابتی

مفهوم مزیت رقابتی برای سازمان

مزیت رقابتی به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد. به عبارت دیگر مزیت رقابتی تمایز یک شرکت در یک یا چند عامل می باشد که به شرکت اجازه خدمات بهتر و ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری و در نتیجه عملکرد بهتر را نسبت به رقبا می دهد. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی شرکت باید توانائی ارائه پیشنهاداتی را که بتواند بهتر از دیگران نیازهای بازار هدف را تامین کند، داشته باشد. مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است
مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند؛ به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود.

مزیت رقابتی پایدار (SCA)

مزیت می تواند از حیث عملکرد رقابتی به صورت پایدار یا موقتی باشد. مزیت موقتی اشاره به مزیتی دارد که کوتاه مدت و انتقالی است. به عنوان مثال، سیستـم رز رو رایانه ای آمریکا در زمان معرفی از حیث بهره برداری از ظرفیت و دسترسی سریع به مشتریان و سایر جنبه های عملیاتی مزیتی را برای شرکت ایجاد کرد.

می توان گفت که هرچه ویژگی های مشهود و ساده بودن مزیت رقابتی بیشتر باشد، به طور بالقوه قابلیت آن بیشتر است. با وجود این، اگر شرکت دارای فرهنگ سازمانی نو آور محور و قابلیت نو آوری بازار محوری بالا باشد می تواند اولاً به صورت هوشمندانه از ویژگی پیش دستی خود بهره برده و مزیت موقعیتی خود را ارتقا دهد ثانیاً قبل از اینکه رقبا به مزیت موقتی آن دست یابند مزیت جدیدی را خلق کرده و رقبا را همواره پشت سر خود داشته باشند.

دریافت پرسشنامه 5 نیروی رقابتی پورتردریافت پرسشنامه ۵ نیروی رقابتی پورتر
دریافت پرسشنامه 5 نیروی رقابتی پورتر
دریافت پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

منبع: Modir123.com

288 بازدید