مقاله متنی انگیزه مشارکت درخدمات رسانه های اجتماعی

انگیزه مشارکت درخدمات رسانه های اجتماعی

مقاله متنی انگیزه مشارکت درخدمات رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی

محبوبیت خدمات رسانه های اجتماعی در اینترنت واضح است آن براساس رسانه های واگرا اعمال می شود، که از آن مشارکت داوطلبانه افراد به ارائه اطلاعات و افزایش خدمات و کیفیت محصول وجود دارد. به طور داوطلبانه، مشارکت فعال نیازهای کاربران را تحریک کرده و حفظ چنین رفتار انگیزش حمایت می شود. جوهره این نظریه این است که کاربر توسط یک مجموعه خاص از انگیزه ها هدایت می شود که عمدتا از طریق یک رسانه خاصی به وجود می آید.

تحقیقات اولیه در مورد استفاده و نظریه ارضاء عوامل ایجاد انگیزه و استفاده از رسانه ها را به عنوان انگیزه های شناخت تعریف می کند، که به دنبال پیدا کردن و به دست آوردن اطلاعات، انگیزه برای عدم حضور و انگیزه هویت شخصی است که به تقویت هویت اجتماعی فرد شناخته شده منجر می شود و در نهایت نیازهای یکپارچه اجتماعی به وجود می آید، که به دنبال تقویت تعامل اجتماعی با خانواده و دوستان از طریق رسانه ها می باشد. انگیزه استفاده از تویوتر و فیسبوک و استفاده از وبلاگ ها دارای ۶ زمینه انگیزش شامل، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های عاطفی، انگیزه های احترام به خود، انگیزه سرگرمی، انگیزه شناخت و موارد دیگر است.

مشارکت اجتماعی مشتریان

تحولات در فن آوری دیجیتال در مورد یک جامعه توانسته است رسانه های جدیدی را به ارمغان بیاورد. با توجه به تحقیقات وان دیک در سال ۲۰۰۶، رسانه های جدید توانسته است تعامل بین فروشنده و گیرنده، همگرایی و استفاده از کدهای دیجیتال را به وجد بیاورد. مشتریان علاوه بر این، ظهور دستگاه های تلفن همراه را به عنوان جهت دسترسی به خدمات رسانه های اجتماعی را با نام تجاری را مورد توجه قرار داده اند و همچنین کسب آنی و گسترش اطلاعات مرتبط با نام تجاری در آنها دیده می شود. به این ترتیب اهمیت مشارکت گسترده شناخته شده است. اهمیت تعریف واحد و یکپارچه برای آن ارائه نشده است.

ساختار بزرگ تحقیقات  موجود با استفاده از دو مفهوم از مشارکت مشتریان بوده است که شامل مشارکت مشتری است و این گونه تعریف می شود که یک رفتار شهروندی است که نقش فوق العاده ای دارد و همچنین عملیات مورد نیاز مشتریان در زمان مواجهه با خدمات تعریف می شود. این دشوار است که در خواست موضوع مشارکت مشتری در محیط خدمات رسانه های اجتماعی را به صورت آنلاین به وجود آورد. تعریف مشارکت مشتری در یک محیط آنلاین باید فراگیرتر بوده و با ملاحظه طبیعت تعاملی آن باشد. مفهوم گسترده تعامل با انواع اعمال فرد درگیر با یک موضوع، شخص یا اشخاص را اشاره دارد.

پروپوزال بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری

منبع: Modir123.com

 

207 بازدید