ابزارهای بازاریابی چریک

مقاله متنی ابزارهای بازاریابی چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی را می توان با ابزار های مختلف اجرا کرد. در نتیجه، تا به حال هیچ طبقه بندی یکنواختی از این ابزار غالب ارائه نشده است. در زیر ابزار مهم بازاریابی چریکی در سه دسته ” بازاریابی چریکی ویروسی“، ” بازاریابی چریکی تعجب برانگیز” و ” بازاریابی کمین ” ساختار دهی و طبقه بندی می شوند. ” بازاریابی چریکی بودجه کم ” یک مورد خاص است که می تواند در تمام دسته بندی های دیگر قرار گیرد (شکل 4 را ببینید).

بازاریابی چریکی کم هزینه به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط ​​است که فقط بودجه بسیار محدودی را در اختیار خود دارند. در حالیکه بازاریابی چریکی ویروسی در تلاش برای استفاده از فرصت ها به خصوص رسانه های جدید ارائه شده می باشد، بازاریابی چریکی تعجب برانگیز به دنبال ابزار ارتباطاتی است که در فضای عمومی و یا در مکان های خاص استفاده می شوند. در نهایت بازاریابی کمین به طور عمده در زمینه رویدادهای ورزشی رخ می دهد.

بازاریابی چریکی کم هزینه

برای شرکت های کوچک و متوسط ​​تاکید سیاست های ارتباطی اغلب بر بررسی مستقیم گروه هدف (که اغلب منطقه ای اند) با ایده های خلاقانه، غیر معمول و دمدمی است. هدف آنها تاکید بر ویژگی های خاص و “مغایرت” است به گونه ای که این شرکت از اهمیت ویژه ای در چشم مصرف کنندگان برخوردار شود. این رویکرد رشد در درجه اول در بلند مدت، مطابق تعهد است. نمونه هایی از چگونگی کسب آگاهی مقرون به صرفه با هزینه کم فعالیت های بازاریابی عبارتند از کارت های چشم نواز یک پروژه که یک پیام روشن و ساده را از طریق تیم هایی با لباس های خاص که به توزیع اعلامیه های اصلی می پردازند، القا می کنند.

جهت دریافت اصل مقاله انگلیسی به همراه ترجمه مقاله آن بر روی بنر ذیل کلیک نمایید.

ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com