عنوان مقاله: مدل تعالی سازمانی (EFQM)

تعداد صفحات: 26 صفحه

نوع فایل: word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • مقدمه
 • پیشینه پژوهش
 • تاریخچه
 • تعریف تعالی سازمانی
 • مدل تعالی سامانی بنیاد اروپا EFQM
 • خط مشی کیفیت  
 • هدف کیفیت
 • ویژگی‌های اصلی سازمان متعالی
 • اصول و مفاهیم
 • مزایای مدل تعالی سازمانی
 • معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی     
 • دیدگاه کلی مدل EFQM   
 • مفاهیم بنیادی تعالی سازمان
 • خود ارزیابی در مدل EFQM
 • فرآیند عمومی خود ارزیابی  
 • روش های خود ارزیابی
 • منطق رادار RADAR در چرخه خود ارزیابی
 • سطوح تعالی در کسب جایزه
 • ارتقاء كیفیت و افزایش بهره‌وری
 • مدل تعالی سازمانی در ایران
 • نتیجه گیری
 • منابع فارسی 21 منبع
 • منابع انگلیسی 6 منبع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل تعالی سازمانی

بنیاد EFQM در سال 1989 تاسیس و توسط كمیسیون اروپا تایید شد. در سال 1991، الگوی EFQM شكل گرفت و پس از آن نخستین جایزه كیفیت اروپا در سال 1992 ارائه شد. از آن زمان به بعد، این مدل تعالی بطور منظم بازنگری و روزآمد شده است تا بهترین تفكر های مدیریتی و عملكردهای اثبات شده را منعكس سازد. اگر چه مدلهای دمینگ، مالكوم بالدریج و EFQM معروفترین مدل های تعالی سازمانی هستند.

به کارگیری سیستمی برای ارزیابی سازمان ها، در حرکت به سمت جامعه به سمت ایجاد و توسعه رقابت سالم در بازار و شناسایی سازمان های موفق برای الگو قرار دادن آن ها بسیار موثر است. مدل تعالی سازمانی EFQM، یکی از مدل های برتر سازمانی و خود ارزیابی است که بیشتر روی ایجاد چاچوبی برای ارزیابی سازمان در رابطه با میزان دستیابی به سطوح تعالی سازمانی متمرکز می شود. این مدل در سال 195 میلادی طراحی گردیده است. ویژگی بازر این مدل، نوع نگرش کلان آن به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت مدیریت خود، بتواند آن را با دیگر سازمان های مشابه مقایسه کند. (فرهی یزدی، 1388)

مدل تعالی سازمانی ابزاری جامع و مناسب برای سنجش عملکرد سازمان بشمار می آیند که کنترل و بهبود عملکرد زا تسهیل می کند، این ابزارها با توجه به دسته بندی سیمونر از اهرم های کنترل در دسته سیستم های کنترل تشخیصی جای می گیرند.(Simons, 1988) بررسی ها هم نشان می دهد استفاده از مدل تعالی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان ها موثر بوده است. (Kristensen, 1999)

با توجه به قوت این گونه مدل ها بسیاری از کشور ها از مدل تعالی سازمانی به عنوان مبنایی برای تدوین جایزه های کیفیت و بهره وری در سطح ملی استفاده کرده اند که مقیاسی را برای مقایسه شرکت ا در سطح ملی را دست می دهد. (مشکینی، 1385)

در مقاله حاضر به بررسی مدل تعالی سازمانی EFQM و تایخچه آن در دنیا نقش آن در سازمان ها و می پردازیم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225