مقاله فارسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی و ارزش

عنوان مقاله: مطالعه رابطه بین نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری

فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۴۸ KB

 منبع: مقاله دانشجویی

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی و ارزش

مقاله فارسی رابطه بین نقدشوندگی سهامتأثیر نقدشوندگی سهام در راهبری شرکتی، هنوز موضوع مورد بحث در ادبیات دانشگاهی به شمار می رود. ادبیات این تحقیق بیان می نماید که شرکت های دارای درجه بندی بهتر راهبری شرکتی، از ارزشیابی بالاتری برخوردار هستند. با توجه به انگیزه نشأت گرفته از این دو خط مشی، این پژوهش رابطه علی بین نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی و ارزش پایدار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  را مطالعه و بررسی می نماید.

این مقاله، فرضیه هایی را مورد بررسی قرار می دهد که نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی را افزایش می دهد و راهبری بهتر باعث بالا رفتن ارزش شرکت می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه با توجه به محدودیت های موجود شامل ۷۳ شرکت است که طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰  مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای نقدشوندگی و راهبری شرکتی رابطه معناداری وجود ندارد، اما افزایش سطح راهبری شرکتی موجب افزایش ارزش شرکت می شود.

واژگان کلیدی: راهبری شرکتی، نقدشوندگی سهام، ارزش شرکت، شاخص کیوتوبین

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقدشوندگی سهام

با فروپاشی شرکت هایی نظیر آدلفیا، انرون و ورلدکام در ایالات متحده و مارکنی در بریتانیا و رویال آهولد در هلند، جامعه ی مالی توجه بیشتری به راهبری شرکتی پیدا کردند. این رسوایی ها نیاز برای بهبود شیوه های عملی حاکمیت شرکتی و شفافیت حسابداری را آشکار نمود.

با افزایش رقابت جهانی، واحدهای تجاری برای اینکه در عرصه رقابت باقی بمانند تلاش هایشان را به خلق ارزش برای سهامدار معطوف کرده اند. بر این اساس برای واحدهای تجاری مهم است تا ارزشی را که برای سهامدارانشان ایجاد می کنند، اندازه گیری نمایند. بنابر این راهبری شرکتی می تواند هم اطلاعات حسابداری و هم ارزش بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

نقدینگی بازار سهام تأثیر منفی بر کارایی راهبری شرکت ها دارد

سیوارمکریشنان و یو بیان کرده اندکه راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می گردد. بنابراین شرکت هایی که کیفیت راهبری شرکتی بهتری دارند، بایدکمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. تأثیر نقدشوندگی سهام در راهبری شرکتی، هنوز موضوع مورد بحث در ادبیات دانشگاهی به شمار می رود…

اهداف و فرضیه های تحقیق

به منظور شناخت و درک ارتباط همزمان بین نقدینگی، راهبری شرکتی و ارزش شرکت، فرضیه های صفر را بر مبنای کار تئوری دورنو وکیم [۱۶] و موگ [۴] قرار می دهیم. موگ [۴] بیان نموده است که سهامداران عمده در کنترل و تنظیم یک شرکت، دارای انگیزه هستند چرا که یک بازار نقد به آنان امکان سرمایه گذاری کلان شرکت را با هزینه پائین تر مقدور می سازد. این کنترل افزایش یافته، ساز وکارهای راهبری شرکتی داخلی را بهبود می بخشد. مدل تئوری دورنو و کیم، پیش بینی نموده است که شرکت های با نظارت بهتر، دارای ارزیابی های بالاتری هستند.

فرضیه اول: بین نقدشوندگی سهام یک شرکت و راهبری شرکتی آن رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین راهبری شرکتی یک شرکت وارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

برای بررسی جنبه های مختلف نقدشوندگی سهام شرکت، ما سه معیار برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت دراین تحقیق مورد استفاده قرار می دهیم: ۱) حجم ریالی معاملات  ۲) نسبت غیر نقدشوندگی آمیهاد[۲۲] و  ۳) نسبت روزهای بازده صفر(PZR)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

149 بازدید