مقاله فارسی تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

عنوان مقاله: تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

شاخه پروپزوال رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

فرمت: pdf

حجم فایل: ۴۸ KB

 منبع: جستارهای اقتصادی: بهار و تابستان ۱۳۸۵، دوره  ۳، شماره ۵، از صفحه ۸۹ تا صفحه ۱۲۶

 دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۲ بررسی می نماید.
بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیر ساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تاثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

کلیدواژه: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حقوق سیاسی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و زیر ساخت ها

پروپوزال های آماده

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

130 بازدید