مقاله فارسی رایگان بررسی عوامل موثر بر پاسخگویی به ذینفعان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر پاسخگویی به ذینفعان

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

 فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۳۰۰ KB

 منبع: فصلنامه تدبیر، شماره ۲۱۰، سال ۱۳۸۸

 دانلود مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

برای طراحی یک سیستم پاسخگویی مناسب، یافتن عوامل موثر بر آن در وهله اول، یکی از ضروریاتی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله که حاصل یک کار پژوهش است، تلاش شده است تا عوامل موثر پاسخگویی کارکنان به عنوان اولین قدم در طراحی یک سیستم پاسخگویی مناسب مورد تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده «بازرسی و اصلاح اداری» به عنوان عامل اول و «شایسته سالاری» به عنوان عامل دوم تاثیر گذار در پاسخگویی استنتاج شد. همچنین بررسی ها نشان داد که میزان پاسخگویی سازمان مورد نظر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

[/stextbox]

209 بازدید